Nga sot të certifikuar për ti ofruar shërbimet në vijim: Përfaqësimi për Patenta; Marka Tregtare; Dizajn Industrial; Treguesit Gjeografikë dhe Emërtimet e Origjinës; Topografitë e Qarqeve të Integruara

Te dashur bashkëpuntor afarist Dua të ju njoftoj se ne bazë të vendimit nr.03/2020 të datës: 23.07.2020 Komisioni për Vlerësimin e Kërkesave për Regjistrim në Regjistrin e Përfaqësuesve të Autorizuar në Fushën e Pronësisë Industriale brenda Agjencionit për Pronësi Industriale kanë aprovuar ushtrimin e veprimtarisë për kompaninë tonë AMT Consulting LLC me përfaqesues ligjor Bejtullah […]

Mos harroni, Përgatitni, Nënshkruani, Rishikoni dhe Auditoni Pasqyrat Financiare për vitin 2019.

Të dashur afarist & bashkëpunëtor Ju njoftojmë se krijimi i Pasqyrave Financiare, Rishikimi dhe Auditimi i tyre është obligim ligjor dhe koha për raportimin e tyre tashme ka ardhur. Mos harroni, jeni të limituar në kohë, përgatitni, nënshkruani, rishikoni dhe auditoni Pasqyrat Financiare për vitin 2019. Ne jemi të gatshëm t’iu ofrojmë shërbime të caktuara. […]

ATK dhe KKRF filluan zbatimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) në bashkëpunim me Këshillin Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) kanë përgatitur planin e veprimit për implementimin e obligimeve të dala nga Marrëveshja e bashkëpunimit, me ç ‘rast kanë organizuar seminar për Inspektorët Tatimorë me temën: Raportimi i Pasqyrave Financiare sipas Ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. Ashtu siç është […]