Outsourcing services

Ne duam që ju të jeni të sigurtë se sistemi i juaj i kontabilitetit paraqet saktësisht...

Read more

Shërbime të Kontabilitetit

Ne duam që ju të jeni të sigurtë se sistemi i juaj i kontabilitetit paraqet saktësisht...

Read more

Shërbimet e Auditimit

AMT Consulting LLC ka një rol kyç ne procesin e raportimit financiar si një mundësi për...

Read more

Planifikim Financiar

Përmes Procesit të Planifikimit Financiar Ndërkombëtar, ne përqëndrohemi të ndihmojmë organet e korporatave dhe individët në...

Read more

Këshilla për tatime

Ne ju japin qasje në më shumë se 25 firmat e kontabilitetit dhe profesionistë të taksave...

Read more

Aplikacion për paga

Nga teknologjia me e avansuar e kemi pergatitur PAG 1 program i pergatitjes se raporteve te...

Read more

Aplikacion për kontabilitet

Tashme kemi ne dispozicion programin ne formatin VEB Aplikacion i cili mundeson regjistrimin e te gjitha...

Read more

Vlerësim të pasurisë

* Profesionist të certifikuar për vlerësimin e pasurisë * Profesionist të certifikuar për vlerësimin e kompanisë...

Read more

Biznes plane

* Biznes Plan – Për Investime në Patundshmëri, * Biznes Plan – Për Kompani të Arkitekturës,...

Read more