Te dashur bashkëpuntor afarist


Dua të ju njoftoj se ne bazë të vendimit nr.03/2020 të datës: 23.07.2020 Komisioni për Vlerësimin e Kërkesave për Regjistrim në Regjistrin e Përfaqësuesve të Autorizuar në Fushën e Pronësisë Industriale brenda Agjencionit për Pronësi Industriale kanë aprovuar ushtrimin e veprimtarisë për kompaninë tonë AMT Consulting LLC me përfaqesues ligjor Bejtullah Krasniqi.

Shërbimet e ofruara më këtë license janë:

  1. Përfaqësimi për Patenta;
  2. Marka Tregtare;
  3. Dizajn Industrial;
  4. Treguesit Gjeografikë dhe Emërtimet e Origjinës;
  5. Topografitë e Qarqeve të Integruara

Shërbime këto të aprovuara për ushtrimin e veprimtarisë të përfaqësuesit të autorizuar në fushën e pronësisë industrial.

www.amt-ks.com