Të dashur afarist & bashkëpunëtor

Ju njoftojmë se krijimi i Pasqyrave Financiare, Rishikimi dhe Auditimi i tyre është obligim ligjor dhe koha për raportimin e tyre tashme ka ardhur.

Mos harroni, jeni të limituar në kohë, përgatitni, nënshkruani, rishikoni dhe auditoni Pasqyrat Financiare për vitin 2019.

Ne jemi të gatshëm t’iu ofrojmë shërbime të caktuara.

Suksese dhe raportime të drejta sipas standardëve për Raportimin Financiar.

Sipas vendimit nr. 25/2020 të datës 18.03.2020, për dorëzimin e raporteve vjetore në KKRF për:

1. Publikimin Pasqyrave Financiare Vjetore;
2. Pasqyrave Financiare Vjetore dhe Raportin e Rishikimit; dhe
3. Pasqyrave Financiare Vjetore të Audituara

afati është deri ne datë 30.06.2020!

Poashtu ne ju ofrojm mundësi për digjitalizimin e sistemeve tuaja
Cloud Base Program Online për Menaxhimin e Kontabilitetit e që jem partner zyrtar me Planet Accounting

https://www.planetaccounting.org/www/index

Suksese