Mirë se vini në botën e Sistemit të avancuar të kontabilitetit Online

Të gjitha në një vend
Lehtë për t’u përdorur
Në dispozicion kudo, në çdo kohë
Online – desktop – mobil – tabletë – android – apple
Punoni kudo, me akses 24/7 në të dhënat financiare të klientëve tuaj
Merrni më shumë klientë pa rritur shpenzimet e stafit për rritjen e eficiencës

Çfarë është PLANET ACCOUNTING ONLINE?

PLANET ACCOUNTING ONLINE është një zgjidhje afariste e biznesit që ju ndihmon të menaxhoni të gjitha informacionet tuaja të biznesit në një aplikacion dhe ta përdorni jo vetëm për të menaxhuar operacionet, por gjithashtu ju mundëson që të merrni vendime të informuara mirë në kohë për të qëndruar përpara konkurrencës tuaj. Ajo përbën një shtyllë të biznesit tuaj për të shtuar forcën, transparencën dhe kontrollin në ndërmarrjen tuaj.

Qasje revolucionare në mbajtjen e llogarive!

Nuk ka dyshim se teknologjia është kudo dhe mund të sjellë vlera konkurruese. Deri më tani, fusha e IT-së ka pasur një rol esencial në optimizimin e pothuajse të çdo aktiviteti, ka përmirësuar cilësinë e jetës dhe ka ndikuar shumë në sektorin ekonomik. Dekada e fundit është shënuar dukshëm nga paradigma e përdorimit cloud dhe pothuajse çdo fushë ka gjetur një mjet për të përfituar nga përdorimi i saj. Në mënyrë të pashmangshme, informatika cloud ka arritur gjithashtu në fushën e kontabilitetit. Kjo është arsyeja pse bota e kontabilitetit gradualisht po zhvendoset drejt zgjidhjeve të bazuara në cloud. Shfaqja e kontabilitetit në cloud ka provuar të jetë një mënyrë e re për të bërë biznes. Kjo qasje revolucionare në mbajtjen e llogarive është shumë premtuese, pasi ka përparësi të shumta që kontabilistët kanë përjetuar tashmë për shkak të teknologjisë së re.

Sistemi i menaxhimit Online ka ndryshuar mënyrën se si punojmë. Nuk është më diçka që po ”vjen në të ardhmen”. Sistemi i menaxhimit Online tashmë po përdoret në një larmi të madhe të industrive. PLANET ofron mundësinë për të krijuar një praktikë më të efektshme dhe që u ofron më shumë vlerë klientëve.

Kaloni më pak kohë në punën e pajtueshmërisë. Përqendrohuni më shumë në shërbimet me vlerë të shtuar dhe këshillat e biznesit për klientët.

Kalimi në një sistem online siguron një konfigurim të mirëfilltë të kontabilitetit, duke ju lejuar të zgjeroni shërbimet tuaja këshillimore dhe të shtoni vlerë reale.

Me zgjedhjen e Sistemit të kontabilitetit online, një sërë aplikacionesh dhe zgjidhjesh online, ju merrni të dhëna të besueshme në kohë reale dhe mund të përfitoni plotësisht nga puna në sistemin online.

Si Planet Accoounting Online i ndihmon pronarët e bizneseve?

Pronarët e bizneseve mund t’i qasen informatave të tyre në çdo kohë, nga kudo. Pronarët e bizneseve janë gjithmonë në lëvizje dhe gjithnjë e më shumë po përdorin tableta dhe telefona të mençur për të hyrë në të dhënat më të fundit financiare. Me Planet Accoounting Online, ata mund të shohin bilancet e llogarive të biznesit, faturat e papaguara, pozicionin e përgjithshëm të parasë dhe shumë më tepër nga diku 24/7, për sa kohë që ata mund të kenë qasje në një lidhje interneti.

Nuk ka rëndësi se a jeni biznesi i vogël apo biznes i madh!


Nëse po drejtoni një biznes të vogël që ka disa punonjës, kuptoni se është vështirë të menaxhosh natyrën dinamike të bërjes së bizneseve. Bizneset e vogla nuk janë aq të ndryshme nga ato të mëdha. Ato përmbajnë shumicën e kompleksitetit të një biznesi të madh së bashku me shumë kufizime të tjera. Bizneset e vogla duhet të komunikojnë me klientët, të bëjnë llogaritë, të paguajnë taksat, të bëjnë listën e pagave, të menaxhojnë afatet kohore, të japin mallra dhe shërbime cilësore, t’u përgjigjen pyetjeve dhe t’i mbajnë të gjithë të informuar, ashtu si në bizneset e mëdha.  Zgjidhja është në PLANET ACCOUNTING.

Avantazhet e Sistemit PLANET ACCOUNTING ONLINE

PLANET ACCOUNTING ONLINE mund të sigurojë avantazhe të ndryshme për kontabilistët dhe vetë biznesin. Për shkak të mënyrës se si ruhen të dhënat financiare (në serverët e ofruesit dhe jo në një kompjuter lokal) dhe qasja (në internet), të gjithë përdoruesit e përfshirë janë në gjendje të hyjnë në të në çdo kohë, pavarësisht nga vendndodhja e tyre. Kjo është në fakt një nga përfitimet më të rëndësishme të ofruara nga PLANET ACCOUNTING ONLINE, sepse kjo do të përmirësojë bashkëpunimin dhe do të sigurojë përditësimin e të dhënave në kohë reale.

Departamenti i kontabilitetit gjithmonë ka shërbyer për interesin publik, prandaj kontabilistët duhet të jenë gjithmonë të vetëdijshëm për përparimet dhe mundësitë që mund të ndihmojnë dhe zhvillojnë profesionin dhe gjithë peizazhin e biznesit.

Me PLANET ACCOUNTING ONLINE parashikimi i saktë mund të bëhet. Kur nivelet e sakta të parashikimit të inventarit mbahen me efikasitet maksimal, kjo lejon që organizata të jetë fitimprurëse.

Integrimi i departamenteve të ndryshme siguron komunikim, produktivitet dhe efikasitet.

Përdorimi i PLANET ACCOUNTING ONLINE çrrënjos problemin e koordinimit të ndryshimeve midis shumë sistemeve.

PLANET ACCOUNTING ONLINE ofron një pamje nga lart-poshtë të një organizate, kështu që informacioni është në dispozicion për të marrë vendime në çdo kohë dhe kudo.

Përfitime të shumëfishta!

PLANET ACCOUNTING ONLINE është bërë një mundësi për të ulur kostot dhe për të rritur produktivitetin për profesionin e kontabilitetit. PLANET ACCOUNTING ONLINE është lojtari i ri ekonomik, që është propozuar për fushën e kontabilitetit. Ky mjet inovativ do të rrisë në mënyrë dramatike aktivitetin e kontabilistëve dhe mund të sigurojë përfitime të shumëfishta për të gjithë partnerët e biznesit, në veçanti për funksionin e kontabilitetit.

Prezantim i shkurtër

Vendi më i mirë për të marrë vendimin e duhur në zgjidhjen e softuerit të kontabilitetit!

Misioni i jonë është i thjeshtë: Të ju ndihmojmë juve të bëni zgjidhjen e duhur të softuerit të kontabilitetit. Sistemi i Avancuar i Kontabilitetit Online PLANET ACCOUNTING është një softuer i kompletuar i kontabilitetit në përputhje me Legjislacionin Fiskal të Republikës së Kosovë, Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. Mundëson menaxhimin online në kohë reale të biznesit tuaj, pa marrë parasysh se sa njësi/degë apo depo keni në distancë.

Plotësisht i integruar

Sistemi Planet Accounting Online shitet i plotë me çdo funksion dhe modul të përfshirë në çdo pako,  kështu që kur ta përdorni Sistemi Planet Accounting Online, thjeshtë dhe shpejtë mund ta aktivizoni secilën nga këto module në çdo kohë dhe të filloni ta përdorni atë menjëherë. Me këtë, Planet Accounting siguron që çfarëdo ndryshimi i ndonjë të dhëne në çfarëdo moduli do të ndikojë menjëherë në të gjitha modulet.

PLANET përfshin komplet sistemin bazik të kontabilitetit dhe funksionalitetin që ju do të prisni nga një paketë komerciale. PLANET është sistem i integruar kontabiliteti që mundëson nxjerrjen e shpejtë dhe të saktë të informatave financiare dhe i mundëson klientit që të ketë kontroll të plotë mbi financat e tij.

PLANET kombinon thjeshtësinë, shpejtësinë dhe saktësinë duke ofruar një sistem kompleks që e  bënë menaxhimin e kontabilitetit, financave dhe tërë kompanisë në mënyrë shumë më efektive.

PLANET është zgjidhje ideale për bizneset e vogla, të mesme dhe të mëdha. PLANET është i dedikuar për aktivitetet e bizneseve nga më të ndryshmet:  Shërbimet, Tregtia me shumicë dhe pakicë,  Ndërtimtari, Barnatore, Ordinanca mjekësore, Prodhim, Hoteleri, Kolegje, Marketing, Transport, OJQ, Bujqësi, Autoservise, etj.

Shumë përdorimesh

PLANET mundëson hapjen pa kufi të kompanive, degëve, departamenteve, gjuhëve, valutave dhe përdoruesve.

Shumë gjuhë

PLANET  ju mundëson të shtoni edhe një gjuhë tjetër që ju nevojitet.

Këmbimi valutor

Mundëson shitjen dhe blerjen nga vendet e huaja. Vlerat fikse të këmbimit valutor për furnizues mund të përcaktohen, po ashtu edhe auto komanda e vlerave të përshtatjes së këmbimit valutor kur bëhet një pagesë. Produktet munden edhe të paracaktohen me një furnizues, i cili ka vlerë fikse në valutën e furnizuesit, e cila mund të hapet në mënyrë automatike dhe ta përshtatë shumën aktuale të valutës, sipas vlerës së huaj.  Përcaktoni shpenzimet dhe koston e importit drejtpërsëdrejti në një zë, në mënyrë që kostoja e përgjithshme e një produkti të dihet duke e përfshirë shpedicionin, doganat dhe detyrimet e importit.

LLOGARITË

Softueri i kontabilitetit të biznesit Planet ju jep maksimum të fleksibilitetit prej krijimit të planit kontabël dhe qendrave të kostos deri te raportimi në kohë reale dhe ju ofron lehtësi në prezantimin grafik të të dhënave. Planet ka të bëjë me të dhënat tuaja të kontabilitetit dhe ofron qasje të lehtë në raportet e tij që janë shumë të hollësishme. Futuni te Bilanci juaj i Fitimit dhe Humbjes deri te transaksionet individuale në kohë reale. Jepen gjurmë të plota të auditimit për t’i përcjellë të gjitha transaksionet duke siguruar integritet të të dhënave, gjë që është një nga funksionet kyçe të softuerit për kontabilitet.

Plani kontabël

Plotësojeni listën e llogarive ashtu siç kërkohet për çfarëdo biznesi. Kjo listë mund të shtohet apo të hiqet duke u varur nga kërkesat tuaja të veçanta. Pos kësaj, mund t’ia nisni nga fillimi me serinë tuaj të llogarive, apo thjeshtë e bashkëngjitni një kombinim të të dyjave.

Kodet e taksave

Softueri i kontabilitetit është i dizajnuar ta minimizojë gabimin njerëzor, duke ju mundësuar që të përcaktoni kode të taksave për produkte dhe llogari, të cilat pastaj Planet me do t’i hapë në mënyrë automatike në çfarëdo transaksioni, në momentin që përzgjidhet llogaria apo produkti. Po ashtu edhe raporti PAB do të azhurnohet menjëherë me transaksionin e ri, i cili është shtuar për shkak të kodit të taksave që tashmë është përzgjedhur.

Gjurmim i plotë i auditimit

Në softuerë të kontabilitetit është kyç integriteti i i të dhënave. Gjurmimi i auditimit do ta gjurmojë secilin ndryshim të bërë në Planet dhe do të raportojë për atë se, për shembull, kush i ka bërë ato ndryshime, kur i kanë bërë dhe çka kanë bërë? Kjo ju jep mundësinë për t’u kthyer te cilido transaksion dhe t’i shikoni ndryshimet.

Mbulimi i kostos

Janë bërë hulumtime të shumta mbi kthimin e vlerës së investuar që ndërlidhet me koston e instalimit dhe zbatimit të Sistemi Planet Accounting Online si pako e biznesit dhe menaxhimit. Dhe, gjersa kostoja fillestare është një faktor, përfitimet afatmesme dhe afatgjatë janë fantastike dhe nuk duhet të injorohen.  Lehtësia e futjes së të dhënave është treguar si përmirësim sinjifikant në efikasitetin e stafit, masa të kursimit të kohës dhe rënie masive e gabimeve në të dhëna.  Kur këto kombinohen me atë se sa shpejtë bëhet raportimi i juaj, edhe kontrollimi i biznesit bëhet në mënyrë shumë të shpejtë.  Fakti që Sistemi Planet Accounting Online është një pako që i përfshinë përnjëmend të gjitha, kur të dhënat futen njëherë, rrjedhin çdo kund, kursimi i përgjithshëm që bëhet është tejet i madh, edhe atë jo vetëm kursim i parave, por edhe kursim i kohës.

Modulet

PLANET është i ndërtuar prej moduleve  si në vijim:

Konfigurimi

Përmban veçori që kanë efekt të përgjithshëm në fusha të ndryshme brenda moduleve në kuadër të sistemit.

Paneli lehtë i përdorshëm

PLANET  ka ndërfaqe shumë të thjeshtë për përdoruesit që është tepër intuitive dhe i lehtë për të naviguar..

Shitjet & Klientët

PLANET ACCOUNTING ONLINE ju jep fleksibilitet maksimal, mbi çdo aspekt të proceseve tuaja të shitjes dhe cikleve që nga kontakti i parë me një perspektivë deri tek ata duke u bërë klientë.

Blerjet & Furnitorët

PLANET ACCOUNTING ONLINE ju jep kontroll të plotë të menaxhimin e zinxhirit tuaj të blerjes dhe të furnizimit. Nga riorganizimi automatik mundëson automatizimin e zgjedhjes së furnizuesit më të lirë dhe ndjekjen e porosive nga transportimi në magazinimin e rafteve tuaja.

Stoqet & Shërbime

Moduli i stoqeve është një nga modulet më të përdorura në softuerët e kontabilitetit, në veçanti në Sistemin e Avancuar të Kontabilitetit Online “Planet Accounting”. Ky modul u mundëson përdoruesve menaxhimin, regjistrimin, modifikimin dhe kontrollin në kohë reale  të artikujve dhe depove të biznesit.

Nëse jeni prodhues, shitës me shumicë ose shitës me pakicë, menaxhimi i inventarit tuaj është shumë i rëndësishëm për të kontrolluar shpenzimet tuaja dhe për të siguruar funksionimin normal të biznesit tuaj.

Banka & Arka

Tabela e veprimeve bankare i mirëmban llogaritë e kursimeve dhe çeqeve për kompaninë tuaj, posa të futen të dhënat e kërkuara. Nga kjo tabelë, ju mund t’i futni dhe t’i modifikoni transferet elektronike të fondeve  (TEF), mund t’i vendosni llogaritë bankare dhe t’i shihni paratë që i keni borxh dhe paratë që ua kanë borxh. Përdoruesi gjithashtu mund të shkruajë dhe printojë çeqe dhe të harmonizojë llogari bankare.

Ditari dhe Libri i madh

Ditari – Në ditarin e kontabilitetit pasqyrohen veprimet kronologjike sipas formatit standard të tij.

Libri i madh – përmban të njëjtët veprime si ditari i kontabilitetit, por në këtë rast veprimet janë të grupuara sipas llogarive.

Prodhimi

Moduli i prodhimit është një nga modulet më të avancuara ne PLANET ACCOUNTING ONLINE. Jep informacionin e kontrollit të prodhimit dhe të informacionit në kohë reale, i cili i lejon përdoruesve evidentimin e të gjitha etapave të një cikli prodhimi.

RH 

Ju mundëson të matni dhe rrisni produktivitetin e punonjësve. Integrimi në kohë reale i punës dhe  orari i punës. Detaje të plota dhe sakta të  personelit që është plotësisht i integruar me një sistem të plotë të menaxhimit të biznesit dhe të kontabilitetit.

Pagat

Pagat është një sistem i integruar plotësisht i pagave. Libri i përgjithshëm përditësohet menjëherë duke përfshirë shpenzimet dhe detyrimet e llogarive bankare. Të gjitha lejet, pagesat, zbritjet etj., janë menjëherë të postuara dhe të regjistruara.

Projektet

Shihni çdo gjë për çdo projekt. Një histori e gjerë dhe e plotë e çdo kuotimi, urdhër shitjesh, faturë, shitje në para të gatshme, deklaratë, emërim, fature, urdhër blerje, kosto etj që keni bërë me këtë punë. Moduli i projekteve ofron mundësinë e mbajtjes së kontabilitetit analitik të projekteve, duke bërë të mundur shpërndarjen e të ardhurave dhe shpenzimeve nëpër projekte të ndryshme.

Dogana

Shumë kompani blejnë dhe shesin artikuj nga jashtë. Për të gjitha faturat e blerjes nga importi është e mundur regjistrimi i Dokumentit Unik Doganor të lidhur me këto fatura me të dhënat përkatëse mbi taksat e paguara në doganë.

Asetet

Mundëson krijimin e listës së aseteve të ndryshme, të cilat ju lejojnë të gruponi pasuritë tuaja dhe t’i definoni ato shpejt dhe me lehtësi. Secili grup mund të ketë metodën e vet të zhvlerësimit dhe vlerat që lejojnë përditësimin e të gjitha pasurive brenda grupit shumë lehtë.

POS!

Asset Plus Online e ka të integruar Point Of Sale “POS” për pikat e shitjeve me pakicë, opsionet e të cilit do t’ju japin kontroll mbi shumë fusha të operacioneve, duke ndikuar në rritjen e kontrollit dhe efikasitetit të biznesit tuaj.

POS  ka të integruar të gjitha funksionet te Pika e Shitjes me kontabilitetin në kohë reale.

Planet MOBILE

Me një numër të shtuar të bizneseve që operojnë në lëvizje, softueri për telefona mobilë është duke u futur me shpejtësi në vendin e punës. Online apo offline, softueri për menaxhim të biznesit tash është në dispozicion në kohë reale në formë të tabletit. Në mënyrë automatike do të sinkronizohet me databazën tuaj të Planet kur të kyçet me internet, apo të azhurnohet në mënyrë automatike kur bëhet lidhja me internet. Planet Mobile ju jep fleksibilitet që të punoni kudo që jeni. Është i shkëlqyeshëm për punonjësit e biznesit që janë në terren dhe u mundëson atyre që t’i menaxhojnë llogaritë e konsumatorëve të tyre shumë lehtë nga cilado pajisje mobile qoftë platformë Android (Aplikacion offline dhe Online), Apple (Online bazuar ne web) apo Windows.

Raportimi në kohë reale – Vendime të shpejta dhe të mira

PLANET operon në kohë reale, kështu që ju gjithmonë e keni mundësin e qasjes së shpejtë në të dhënat e kompanisë!

Planet Accounting e përdorë atë që quhet raportim i transaksioneve në kohë reale, apo ndryshe njihet si sistem i udhëhequr nga të dhënat.  Kjo do të thotë që në momentin që futet një transaksion, do të shfaqet menjëherë dhe do ta përshtatë secilin modul  që shoqërohet me të, duke përfshirë stokun dhe të gjitha raportet, bilancin, fitimin dhe humbjen, sasitë e stokut etj. Nuk keni më nevojë ta prisni fundin e muajit për azhurnime, raportet e juaja do të jenë të menjëhershme dhe të azhurnuara në një mili sekondë.

PLANET ACCOUNTING ONLINE mundëson gjenerimin e qindra raporteve standarde të biznesit për prodhim, blerje shitje, personel dhe të ndryshme; Të gjitha raportet zyrtare për Administratën Tatimore të Kosovës: Libri i blerjes, Libri shitjes, Formulari i TVSH-së, Lista e pagave, CD, PD, Pasqyrat financiare, Të gjitha raportet zyrtare për Këshillin e Kosovës për Raportim Financiar.

Ju mund të personalizoni ndonjë nga raportet ekzistuese standarde në PLANET ACCOUNTING ONLINE në qindra mënyra të ndryshme. Këto raporte pastaj mund të ruhen dhe të shikohen në çdo kohë. Me një varg pothuajse të pakufizuar të raporteve, duke përdorur printime dhe stile të ndryshme që do të lejojnë një përdorues të krijojë një raport të ri ose të modifikojë çdo raport ekzistues dhe të ruajë si të tyren.

SMART

Raporte te mençura

Dërgimi automatik i raporteve në E-mail lidhur me blerjet, KMSH, shpenzimet, fitimin. Tatimet

Porosite automatike

CRM

Projektimet e buxhetit dhe performanca faktike e biznesit (Budget Projections and Actual Business Performance)

Merreni kontrollin e plotë të buxheteve sipas departamentit apo llogarisë me Planet. Mund të krijoni buxhete të shumta ose buxhete të konsoliduara dhe ta shikoni një listë të buxheteve të krijuar për ta monituar më lehtë secilën seri të buxheteve.

Kostoja e përgjithshme (Landed Costs)

Kostoja kundrejt produktit mund të trajtohet si kosto bazë apo kosto e përgjithshme. E keni mundësinë e aplikimit të të gjitha shpenzimeve të shoqëruara me porosinë fillestare, apo vetëm duke e aplikuar një numër të vogël të tyre.

Qendrat e kostos së biznesit (Business Costs Centres)

Alokimi i qendrave të kostos së biznesit e mundëson ndarjen e të gjitha transaksioneve individuale në qendra të kostos të ndryshme. E shkëlqyeshme për të bërë raporte të fitimit dhe humbjes sipas departamenteve etj., për t’i gjurmuar seksionet individuale brenda kompanisë suaj për t’i parë se si janë duke performuar ato.

Raportimi në librin kryesor (General Ledger Reporting)

Mundësi të plota të raportimit mbi çfarëdo aspekti të llogarive. Me një sërë pothuaj të pakufizuar të raporteve, faqosjeve për printim dhe stileve të ndryshme do t’ia mundësojnë përdoruesit ta krijojë një raport të ri apo ta modifikojë një raport ekzistues dhe ta ruajë atë si të vetin.   

Raportet e bilancit të gjendjes (Trial Balance Reporting)

Nxjerreni bilancin e gjendjes kurdo që ju nevojitet. Pasi Planet është një sistem në kohë reale i njemendtë, çfarëdo transaksioni i krijuar do të paraqitet në raport menjëherë.

Raportimi i fitimit dhe humbjes (Profit and Loss Reporting)

Raportimi me mundësi të plota të përshtatjes dhe me veçori të plota të qasjes. Raportim të fitimit dhe humbjes për çdo qendër të kostos  ose raport i konsoliduar për të gjitha qendrat e kostos.  Mund të udhëheqni edhe shumë kompani në një fajll, i cili do të krijojë raport të konsoliduar mbi një grup të kompanive apo nga një raport individual për secilën kompani. 

Raportimi i pasqyrës së aktiviteteve të biznesit (Business Activity Statement Reporting)

Mundësi e printimit të menjëhershëm të raportimit të PAB-së, i përcaktuar paraprakisht me kode korrekte, kërkon vetëm përzgjedhje të datës për t’i futur numrat. Nëse udhëheqni kompani të shumta në një fajll, mund të raportoni për një grup të kompanive apo të kirjoni nga një raport PAB për secilën kompani. Raporti poashtu është i qasshëm, duke ju mundësuar t’i shikoni transaksionet që e përbëjnë fushën.   

Veçori të gjera të raportimit për të gjitha aspektet (Extensive Reporting Features on all Aspects)

Ju mund ta rregulloni cilindo nga raportet standarde ekzistuese në Softuerin Planet në qindra mënyra të ndryshme. Mëpastaj këto raporte mund të ruhen dhe të shikohen në çfarëdo kohe. Me një sërë raportesh , duke përdorur faqosje dhe stile të ndryshme që do t’ia bëjnë të mundur përdoruesit ta krijojë një raport të ri apo ta modifikojë raportin ekzistues dhe ta ruajë si të vetin. Përcaktojini kolumnet e të dhënave jo vetëm si totale të shumës por edhe me vlerë mesatare, vlerë minimale apo maksimale apo çfarëdo listimi i veçorive tjera. Këto raporte pastaj mund të përdoren për ta krijuar çfarëdo numri të diagrameve, me një numër pothuaj të pakufizuar të dizajnëve dhe stileve të digramave dhe grafikoneve. Si shtesë,  çfarëdo pjese e të dhënave që paraqitet në cilindo nga këto raporte, është e qasshme për ta parë. Kjo veçori fantastike do t’ju ofrojë hollësi të gjera se nga çka është krijuar vlera e paraqitur dhe menjëherë mund ta hapni transaksionin origjinal të raportit.

https://www.planetaccounting.org